OnTarget

OnTarget NGS Panel

OnTarget NGS Panel Στοχεύοντας στην κλινικά χρήσιμη πληροφορία Το On Target είναι το πάνελ γονιδίων για την φαρμακογενετική των συμπαγών όγκων που αναπτύχθηκε από την Κάρυο. Η αλληλούχιση νέας γενιάς (NGS) επιτυγχάνει παράλληλη και στοχευμένη αλληλούχιση γενετικών παραλλαγών σε περισσότερα από 30 καρκινικά γονίδια οδηγούς (συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατα αναφερθέντων NTRK1-3, FGFR1-3), σε μία μόνο εξέταση.…