Οδηγίες Συνταγογράφησης Ελέγχου Μεταλλάξεων Γονίδιων BRCA1,2

Οδηγίες Συνταγογράφησης Ελέγχου Μεταλλάξεων Γονιδίων BRCA1,2

Οδηγίες Συνταγογράφησης Ελέγχου Μεταλλάξεων Γονιδίων BRCA1,2   Με αφορμή την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γονιδίων BRCA1,2 για τον έλεγχο κληρονομικής προδιάθεσης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, παραθέτουμε οδηγίες, καθώς η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν έχει κλειδωμένα τα ΑΜΚΑ γυναικών και ανδρών που δεν εμπίπτουν στις ενδείξεις αποζημίωσης.   Κατηγορία στο e-Prescription Γενετικές εξετάσεις Κληρονομούμενου Καρκίνου 610000001 610000002 «Έλεγχος παρουσίας…