Οδηγίες Συνταγογράφησης Ελέγχου Μεταλλάξεων Γονίδιων BRCA1,2

Οδηγίες Συνταγογράφησης Ελέγχου Μεταλλάξεων Γονίδιων BRCA1,2

Οδηγίες Συνταγογράφησης Ελέγχου Μεταλλάξεων Γονίδιων BRCA1,2   Με αφορμή την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γονιδίων BRCA1,2 για τον έλεγχο κληρονομικής προδιάθεσης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, παραθέτουμε οδηγίες, καθώς η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν έχει κλειδωμένα τα ΑΜΚΑ γυναικών και ανδρών που δεν εμπίπτουν στις ενδείξεις αποζημίωσης.   Κατηγορία στο e-Prescription Γενετικές εξετάσεις Κληρονομούμενου Καρκίνου 610000001 610000002 «Έλεγχος παρουσίας…

NextSeq 550Dx

NextSeq 550Dx

Η ΚΑΡΥΟ, εξοπλίστηκε με τεχνολογία αιχμής προκειμένου να διενεργείτε το Pacifi στα εργαστήριά μας.
Ο Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος (NIPT) Pacifi γίνεται στα εργαστήριά μας με την πιστοποίηση της illumina.