Έλεγχος HPV – mRNA

Περιγραφή

Το PreTect Proofer ελέγχει την ενεργότητα του HPV ιού μέσω της ανίχνευσης mRNA των Ε6/Ε7 ογκογονιδίων των πέντε ιικών γονοτύπων HPV 16, 18, 31, 33 και 45 οι οποίοι ευθύνονται για τα περισσότερα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως. Δημοσιευμένες έρευνες καταδεικνύουν ότι περίπου το 90% των περιστατικών καρκίνου του τραχήλου της μήτρας οφείλονται στους παραπάνω HPV τύπους.1

Ο έλεγχος μας πληροφορεί σχετικά με την παρουσία εμμένουσας λοίμωξης και αναγνωρίζει γυναίκες με υψηλότερο κίνδυνο για πιο σοβαρές δυσπλασίες. Συστήνεται μετά από θετικό αποτέλεσμα για τον έλεγχο HPV-DNA ή όταν έχουν διαγνωστεί κυτταρικές αλλοιώσεις επιπέδου CIN2 στο τεστ Παπανικολάου. Ωστόσο, σε κάποιες δημοσιεύσεις μετα-ανάλυσης ο έλεγχος HPV-mRNA συστήνεται ακόμα και σε ASCUS ή LSIL αλλοιώσεις.2

Η μέθοδος ανάλυσης περιλαμβάνει την ενίσχυση των νουκλεϊνικών οξέων και ανίχνευση των Ε6/Ε7 mRNA 16, 18, 31, 33, 45  με χρήση έξι molecular beacons, καθώς και με δύο διαφορετικές φθορίζουσες χρωστικές. Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται σε τρεις εις διπλούν αντιδράσεις ενίσχυσης NASBA. Η αναλυτική ευαισθησία του kit προσδιορίστηκε σε πληθυσμό 10.000 αρνητικών κυττάρων για τον HPV 16 και για τον HPV 18 σε πληθυσμό 500.000 αρνητικών κυττάρων.

Η ανίχνευση των Ε6/Ε7 mRNA 16, 18, 31, 33, 45 εξαρτάται από την παρουσία του αριθμού αντιγράφων του δείγματος και μπορεί να επηρεαστεί από τις μεθόδους λήψης, παράγοντες που αφορούν στον ασθενή, το στάδιο της λοίμωξης και την παρουσία αναστολέων.

Η εξέταση πραγματοποιείται σε τραχηλικό/κολπικό επίχρισμα σε ειδικό υγρό μεταφοράς το οποίο παρέχεται από το εργαστήριο μας.

Βιβλιογραφία

  1. Munoz N et al., Int. J. Cancer, 111, 278-285, 2004.
  2. Yang L et al., J. Cancer Res. Ther., 13, 613-620, 2017.