Ανίχνευση και Τυποποίηση HPV (DNA)

Περιγραφή

Ο HPV (Human papilloma virus, ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων) είναι ένας dsDNA ιός που μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωρισθεί πάνω από 150 τύποι του ιού. Κάποιες μορφές του μπορούν να προκαλέσουν κονδυλώματα, ενώ άλλες μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση, η οποία επιφέρει προ-καρκινικές δυσπλασίες. Ο HPV είναι ο πιο συνήθης σεξουαλικά μεταδιδόμενος παθογόνος ιός στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ αναμένεται ένα ποσοστό 60- 75% των γυναικών να προσβληθεί κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) ανιχνεύονται και τυποποιούνται 41 γονότυποι HPV οι οποίοι ταξινομούνται σε υψηλού, πιθανώς υψηλού και χαμηλού κινδύνου ανάλογα με τον κίνδυνο εξέλιξης μιας ήπιας δυσπλασίας σε καρκίνο. Η ευαισθησία της μεθόδου φτάνει στην ανίχνευση ≥50 ιικών αντιγράφων ανά αντίδραση. Οι γονότυποι του HPV που τυποποιούνται με τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι οι εξής:

High Risk Probably High Risk Low Risk
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 26, 34, 53, 66, 67, 68a, 68b, 69, 70, 73, 82IS39, 82MM4 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 57, 61, 62, 72, 81CP8304, 83MM7, 84MM8, 90, 91

 

Η εξέταση πραγματοποιείται σε τραχηλικό/κολπικό επίχρισμα σε ειδικό υγρό μεταφοράς το οποίο παρέχεται από το εργαστήριο μας.