Μελέτη IDEAL MammaPrint KARYO

Μελέτη IDEAL MammaPrint

Το MammaPrint είναι η πρώτη και μοναδική εγκεκριμένη από τον FDA γονιδιακή υπογραφή με δεδομένα επιπέδου 1Β με δυνατότητα πρόβλεψης του οφέλους από τη μακροχρόνια ορμονοθεραπεία σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού