Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων (σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679) 1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) του εξεταζόμενου τα οποία συλλέγει η ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ αποτελεί, η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και η απόδοση ταυτότητας (ιχνηλασιμότητα) μεταξύ των δειγμάτων και του εξεταζόμενου.…