Τα προϊόντα της Illumina στην Ελλάδα

Σας γνωστοποιούμε με ιδιαίτερη χαρά τη διάθεση του Μη Παρεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου της Illumina verifi® στην Ελλάδα. Σχετικά με την Illumina Η Illumina είναι η παγκοσμίως μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία εξοπλισμού ανάλυσης γενετικού υλικού. Παρέχει πρωτοπόρες λύσεις αλληλούχισης και μικροσυστοιχιών για τη γονοτύπωση, την εκτίμηση του αριθμού των γονιδιακών αντιγράφων, τη μελέτη της μεθυλίωσης, το προφίλ γονιδιακής έκφρασης και τη low-multiplex ανάλυση του DNA, του RNA και των πρωτεϊνών. Παρέχει επίσης εργαλεία και…