Τμήμα Διοίκησης

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

Τμήμα Κυτταρογενετικής

Τμήμα Μικροβιολογίας

Τμήμα Πωλήσεων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών