Τμήμα Διοίκησης

Τμήμα Μοριακής Γενετικής

Τμήμα Κυτταρογενετικής

Τμήμα Πωλήσεων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών