Η Κωνσταντίνα Χαντζοπούλου είναι απόφοιτη επαγγελματικού Λυκείου με την ειδικότητα ‘Πληροφορική και τεχνολογία Η/Υ’ και κάτοχος πτυχίου της σχολής με ειδίκευση ‘Αρχές προγραμματισμού στην γλώσσα Cobol’.
Από το 1992 απασχολείται στην γραμματειακή υποστήριξη ιδιωτικών ιατρείων, ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, εταιρειών ιατρικών αναλωσίμων και δημόσιων νοσοκομείων.
Από το 2018 εντάχθηκε στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών του Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου Κάρυο.

Η Ναυσικά Χατζηρίζου είναι πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Από το 1997 έως σήμερα απασχολήθηκε σε πολλαπλές ιδιωτικές εταιρείες καθώς και στον τραπεζικό κλάδο σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης, βοηθού λογιστηρίου και γενικότερα οργάνωσης και εμπορικής διαχείρισης πελατών.
Έχει παρακολουθήσει πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια στον κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών και στην οικονομική οργάνωση εταιρειών.
Από το 2015 είναι υπεύθυνη του τμήματος εξυπηρέτησης του Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου Κάρυο.

Φωτεινή Μπογιατζοπούλου KARYO Ερμού Μητροπόλεως Εξυπηρέτηση-πελατών

Η Φωτεινή είναι απόφοιτη Γενικού Λυκείου. Έχει λάβει πιστοποιήσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης. Από το 1994 έως σήμερα απασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης γενικής διεύθυνσης, βοηθού λογιστηρίου, μηχανογράφησης και βοηθού γραφείου προσωπικού σε μεγάλο όμιλο επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πελατών. Από το 2020 εντάχθηκε στην ομάδα εξυπηρέτησης…

8188 Εγνωσία Αβραμίδου KARYO Ερμού Τμήμα Κυτταρογενετικής

Η Σία Αβραμίδου είναι απόφοιτος ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με ειδικότητα “Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων”. Προσέφερε εθελοντική εργασία από το 1990-1994 ως παρασκευάστρια στο Εργαστήριο Κυτταρογενετικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στις τεχνικές των κυτταροκαλλιεργειών, στη ζωνοποίηση χρωμοσωμάτων και  στην ανάλυση καρυότυπου. Εργάστηκε από το 1994-1998 σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο με αντικείμενο τις αιμοληψίες…