ΕξοπλισμόςLightCycler

LightCycler® 480 Instrument II

Το σύστημα LightCycler® 480 είναι πλατφόρμα PCR υψηλής απόδοσης (πλάκες 96 ή 384 φρεατίων) που παρέχει διάφορες μεθόδους ανίχνευσης γονιδίων, ανάλυσης γονιδιακής έκφρασης, ανάλυσης γενετικών παραλλαγών και επικύρωσης δεδομένων συστοιχιών.

Το σύστημα διαθέτει το LightCycler® 480 Instrument, μια ευέλικτη συσκευή PCR πραγματικού χρόνου και υποστηρίζει μονοχρωματικές ή πολυχρωματικές εφαρμογές.

Το σύστημα είναι εύκολα προσαρμόσιμο για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηστών και μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινή χρήση ως ρομποτικά ελεγχόμενη, αυτοματοποιημένη λύση υψηλής απόδοσης.

Το όργανο LightCycler® 480 είναι σχεδιασμένο για γενική εργαστηριακή χρήση και δεν προορίζεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες.