ΕξοπλισμόςVideoTesT Karyo System

Karyo 3

Το σύστημα VideoTesT-Karyo έχει σχεδιαστεί για την αυτόματη καρυοτύπιση των ανθρώπινων χρωμοσωμάτων με υψηλή ακρίβεια και για την ανάλυση των ανθρώπινων χρωμοσωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας δημιουργίας των ιδεογραμμάτων χρωμοσωμάτων.

Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με τις εικόνες των τεχνικών ζώνωσης χρωμοσωμάτων G-, Q-, και R-.