Τμήμα Μοριακής Γενετικής

Ειρήνη Χασιώτη

Ειρήνη Χασιώτη Ερμού Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

Βασιλική Λαθήρα KARYO Ερμού Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

Βασιλική Λαθήρα Ερμού Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

Η Μαρία Τσιαμήτα είναι απόφοιτος του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Από το 2014 εργάζεται στην εταιρεία Κάρυο και έχει απασχοληθεί τόσο στο τμήμα κυτταρογενετικής όσο και στο τμήμα μοριακής βιολογίας εκτελώντας πληθώρα διαγνωστικών τεχνικών.

Ο Πωλ Χάντουε είναι Βιολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης στη μοριακή βιολογία του Πανεπιστημίου Κολωνίας (Γερμανία) και διδακτορική διατριβή στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης από τον ιό Epstein-Barr».
Ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής του του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για 4 έτη.
Από το 2018 έχει ενταχθεί στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας της εταιρείας Κάρυο.