Τμήμα Μικροβιολογίας

Ελένη Λεϊλετζόγλου

Ελένη Λεϊλετζόγλου KARYO Μητροπόλεως Τμήμα Μικροβιολογίας

Κατερίνα Ζαφρανά Επιστημονικά Υπεύθυνη KARYO Μητροπόλεως

Κατερίνα Ζαφρανά Επιστημονικά Υπεύθυνη KARYO Μητροπόλεως

7641 Αναστασία Λεοντιάδου Μητροπόλεως Τμήμα Μικροβιολογίας

Αναστασία Λεοντιάδου KARYO Μητροπόλεως Τμήμα Μικροβιολογίας