Τμήμα Κυτταρογενετικής

Αθανάσιος Γκίτος KARYO Ερμού Τμήμα Κυτταρογενετικής

Αθανάσιος Γκίτος KARYO Ερμού Τμήμα Κυτταρογενετικής

Η Φωτεινή Κωστοπούλου (Μοριακή Βιολόγος-Κυτταρογενετίστρια, PhD, PG Dip) είναι πτυχιούχος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Διδάκτωρ Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μοριακή Κυτταρογενετική αναγνωρισμένου από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κυτταρογενετιστών (European Cytogeneticists Association-E.C.A.).
Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε τεχνικές Κλασικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής καθώς και στην ανάλυση καρυότυπου στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου και διάγνωσης αιματολογικών νοσημάτων.
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων αλλά και σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με αναρτημένες και προφορικές ανακοινώσεις, ενώ έχει μετεκπαιδευτεί στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Pitié-Salpêtrière του Παρισιού, ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης.
Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε άρθρα διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών.

Η Ειρήνη Ποιμενίδου (MSc) αποφοίτησε από το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης το 2014.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με τίτλο “Βίο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στην Διάγνωση και θεραπεία ασθενειών”.
Έχει μεγάλη εμπειρία σε αιμοληψίες και ευρεία γνώση εργαστηριακών τεχνικών.
Απασχολείται στην Κάρυο από το 2016 όπου εξειδικεύτηκε σε τεχνικές κυτταροκαλλιεργειών και προετοιμασίας δειγμάτων για καρυοτύπηση. Διακατέχεται από πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα, εργατικότητα, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα αλλά και ανάληψης πρωτοβουλιών όταν αυτό απαιτείται.

Η Δήμητρα Μπατζιλή είναι απόφοιτη του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και φοιτήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο Νευροανοσολογία.
Μετά την πρακτική της άσκηση στην εταιρεία Κάρυο και την αποφοίτηση της από το πανεπιστήμιο εντάχθηκε στο τμήμα κυτταρογενετικής της εταιρείας.

8188 Εγνωσία Αβραμίδου KARYO Ερμού Τμήμα Κυτταρογενετικής

Η Σία Αβραμίδου είναι απόφοιτος ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με ειδικότητα “Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων”. Προσέφερε εθελοντική εργασία από το 1990-1994 ως παρασκευάστρια στο Εργαστήριο Κυτταρογενετικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στις τεχνικές των κυτταροκαλλιεργειών, στη ζωνοποίηση χρωμοσωμάτων και  στην ανάλυση καρυότυπου. Εργάστηκε από το 1994-1998 σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο με αντικείμενο τις αιμοληψίες…