Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Ρούσα Χριστοδούλου

Ρούσα Χριστοδούλου Εξυπηρέτηση Πελατών

Αικατερίνη Χατζησταμάτογλου

Αικατερίνη Χατζησταμάτογλου Ερμού – Μητροπόλεως Εξυπηρέτηση πελατών

Εύη Δημητριάδου KARYO Μητροπόλεως Εξυπηρέτηση πελατών

Εύη Δημητριάδου Μητροπόλεως Εξυπηρέτηση πελατών

Η Ναυσικά Χατζηρίζου είναι πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Από το 1997 έως σήμερα απασχολήθηκε σε πολλαπλές ιδιωτικές εταιρείες καθώς και στον τραπεζικό κλάδο σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης, βοηθού λογιστηρίου και γενικότερα οργάνωσης και εμπορικής διαχείρισης πελατών.
Έχει παρακολουθήσει πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια στον κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών και στην οικονομική οργάνωση εταιρειών.
Από το 2015 είναι υπεύθυνη του τμήματος εξυπηρέτησης του Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου Κάρυο.

Η Κωνσταντίνα Χαντζοπούλου είναι απόφοιτη επαγγελματικού Λυκείου με την ειδικότητα ‘Πληροφορική και τεχνολογία Η/Υ’ και κάτοχος πτυχίου της σχολής με ειδίκευση ‘Αρχές προγραμματισμού στην γλώσσα Cobol’.
Από το 1992 απασχολείται στην γραμματειακή υποστήριξη ιδιωτικών ιατρείων, ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, εταιρειών ιατρικών αναλωσίμων και δημόσιων νοσοκομείων.
Από το 2018 εντάχθηκε στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών του Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου Κάρυο.

Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Δρόσος είναι Τεχνολόγος Ιατρικών εργαστηρίων, απόφοιτος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (2006).
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο γνωστικό αντικείμενο «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική Μεταγγίσεων» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων. Έχει εργαστεί στα Κεντρικά Εργαστήρια της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής «ΡΕΑ» και ως εκπαιδευτής και εργαστηριακός συνεργάτης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αττικής.
Από το 2017 ανέλαβε υπεύθυνος του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών του υποκαταστήματος της ΚΑΡΥΟ στην Αθήνα.

Φωτεινή Μπογιατζοπούλου KARYO Ερμού Μητροπόλεως Εξυπηρέτηση-πελατών

Η Φωτεινή είναι απόφοιτη Γενικού Λυκείου. Έχει λάβει πιστοποιήσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης. Από το 1994 έως σήμερα απασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης γενικής διεύθυνσης, βοηθού λογιστηρίου, μηχανογράφησης και βοηθού γραφείου προσωπικού σε μεγάλο όμιλο επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πελατών. Από το 2020 εντάχθηκε στην ομάδα εξυπηρέτησης…