ΕξοπλισμόςCobas Z 480 Roche

Cobas Z

Σύστημα τεχνολογίας αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (PCR) για την ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια KRAS, BRAF και EGFR των ογκολογικών δειγμάτων.

Το σύστημα cobas® 4800 για την ογκολογία είναι ένα σύστημα PCR σε πραγματικό χρόνο για την ανίχνευση μεταλλάξεων στο KRAS, BRAF και EGFR γονιδίων ογκολογικών δειγμάτων.

Διαθέτει χειροκίνητη προετοιμασία δειγμάτων, τεχνολογία PCR για ενίσχυση και ανίχνευση μεταλλάξεων σε συνδυασμό με αυτοματοποιημένη ερμηνεία και αναφορά των αποτελεσμάτων.