ΕξοπλισμόςCOBAS

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® System

Ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της ροής εργασιών από την προετοιμασία του δείγματος μέχρι την ενίσχυση και ανίχνευση μεταλλάξεων σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα COBAS® AmpliPrep απομονώνει στόχους RNA ή DNA για PCR πραγματικού χρόνου χρησιμοποιώντας υάλινα μαγνητικά σφαιρίδια με επικάλυψη πυριτίου.

Αυτό το σύστημα λειτουργεί τόσο με τον Αναλυτή COBAS® TaqMan® όσο και με τον μικρότερο αναλυτή COBAS® TaqMan® 48 για να βελτιστοποιήσει την απόδοση.