Verifi – Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος

Περιγραφή

Verifi – Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος

Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT) αποτελεί πρωτοποριακή μέθοδο για την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου. Επιστημονικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας (ACOG), συνιστούν τον έλεγχο ΝΙΡΤ ως επιλογή για όλες τις γυναίκες που βρίσκονται σε κύηση, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κινδύνου1,2. Ο προγνωστικός αυτός έλεγχος έχει σημαντικά υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα από τον παραδοσιακό βιοχημικό έλεγχο (PAPP-A, free β-HCG)1-3.

“Αν όλες οι έγκυες γυναίκες επέλεγαν το cfDNA test (NIPT) ως πρώτη μέθοδο ελέγχου διαλογής και αν όλες οι γυναίκες με θετικά αποτελέσματα είχαν λάβει γενετική συμβουλευτική και επεμβατική διαδικασία (λήψη τροφοβλάστης ή αμνιοκέντηση), τότε ο αριθμός των επεμβατικών διαδικασιών θα μειωνόταν κατά 89%”3

Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς να προσφέρουμε στην Ελλάδα τον Μη Επεμβατικό (Παρεμβατικό) Προγεννητικό Έλεγχο από το αίμα της μητέρας verifi® της εταιρείας Illumina — έναν έλεγχο που ανιχνεύει τις πιο συχνές χρωμοσωμικές ανευπλοειδίες από μία και μόνο αιμοληψία της μητέρας με ακρίβεια εφάμιλλη των διαγνωστικών μεθόδων. Αν επιζητείτε μία ασφαλέστερη, απλούστερη μέθοδο και θέλετε τον έλεγχο νωρίς, από την 10η εβδομάδα κύησης, μπορείτε τώρα να ζητήσετε τον έλεγχο verifi®. Ο έλεγχος verifi® , μετά από τις απαραίτητες βελτιστοποιήσεις, προσφέρεται και στις δίδυμες κυήσεις.

Η illumina είναι η κατασκευάστρια των αναλυτών στους οποίους διενεργείται το 99,7% όλων των μη επεμβατικών προγεννητικών ελέγχων παγκοσμίως.

Συνεχής Πρωτοπορία

Μεγαλύτερη Ασφάλεια και Αποφυγή του Άγχους για το ζεύγος

Η υιοθέτηση του verifi® έχει φέρει μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση των ασθενών υψηλού κινδύνου:

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ — Μία απλή αιμοληψία, αρκεί ένα μπουκαλάκι (7–10 ml)
 • ΑΚΡΙΒΕΙΑ — Απευθείας ανάλυση του ελεύθερα κυκλοφορούντος εμβρυϊκού DNA με τη χρήση του αλγορίθμου SAFeR
 • ΕΥΚΟΛΙΑ — Έλεγχος από την 10η εβδομάδα κύησης, κανένας περιορισμός στην εθνικότητα των γονέων, BMI, ART ή παρένθετης κύησης
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ — Τα αποτελέσματα παραδίδονται σε 7-9 ημερολογιακές ημέρες (3–6 ημέρες στο εργαστήριο) από τη στιγμή λήψης του δείγματος

Tο verifi® παρέχει μεγάλο εύρος επιλογών από τον βασικό έλεγχο μέχρι τον πλήρη:

Το verifi® διατίθεται σε 4 επίπεδα ελέγχου:

 1. Βασικός έλεγχος:

Διερεύνηση για τις πιο συχνές και σημαντικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες και επιπλέον έλεγχος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες στα φυλετικά χρωμοσώματα (προαιρετικά).

 • Τρισωμία 21 (σύνδρομο Down)
 • Τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards)
 • Τρισωμία 13 (σύνδρομο Pateau)
 • Μονοσωμία Χ (ΜΧ, σύνδρομο Turner)
 • XXX (Τρισωμία Χ)
 • ΧΧΥ (Σύνδρομο Klinefelter)
 • XYY (Σύνδρομο Jacob)
 • Φύλο εμβρύου ΧΧ (θήλυ) ή ΧΥ (άρρεν)
 1. +6 μικροελλειπτικά σύνδρομα (Plus Microdeletions)

Επιπρόσθετα του βασικού ελέγχου, παρέχονται τα 6 πιο συχνά μικροελλειπτικά σύνδρομα:

 • Σύνδρομο DiGeorge
 • Σύνδρομο έλλειψης 1p36
 • Σύνδρομο Angelman*
 • Σύνδρομο Prader-Willi*
 • Σύνδρομο Cri du Chat
 • Σύνδρομο Wolf-Hirschhorn

* Ο έλεγχος δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ των δύο αυτών συνδρόμων. Περαιτέρω έλεγχος απαιτείται.

 1. +Ανευπλοειδίες σε όλα τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα (All autosomes)

Επιπρόσθετα του βασικού ελέγχου, γίνεται έλεγχος για ανευπλεοειδίες σε όλα τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα

 1. Πλήρης έλεγχος (Plus)

Έλεγχος για ανευπλοειδίες (αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες) όλων των χρωμοσωμάτων του εμβρύου, καθώς και των 6 πιο συχνών μικροελλειπτικών συνδρόμων.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου3

Αν και υφίστανται διάφορες μέθοδοι για την πραγματοποίηση ενός NIPT, η αλληλούχιση νέας γενιάς (NGS) είναι η μέθοδος με τα περισσότερα δημοσιευμένα αποτελέσματα4. Έχει επιδείξει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανίχνευσης και πολύ χαμηλά ποσοστά ψευδών θετικών αποτελεσμάτων5. Με την ραγδαία εξέλιξη της αλληλούχισης, η ερευνητική ομάδα της Illumina έχει ενσωματώσει πλήθος αλλαγών για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου.

N Ευαισθησία 95% CI Ειδικότητα 95% CI
21 500 >99.9% (90/90) 96-100.0 99.8% (409/410) 98.7-100.0
18 501 97.4% (37/38) 86.2-99.9 99.6% (461/463) 98.5-100.0
13 501 87.5% (14/16) 61.7-98.5 >99.9% (485/485) 99.2-100.0
Both ‘Aneuploidy Detected’ and ‘Aneuploidy Suspected (Borderline Value)’ results were included for performance calculation.
MX 508 95.0% (19/20) 75.1-99.9 99.0% (483/488) 97.6-99.7

 

Για τις φυλετικές ανευπλοειδίες:

N Ευαισθησία 95% CI Ειδικότητα 95% CI Ακρίβεια 95% CI
XX 508 97.6% (243/249) 94.8-99.1 99.2% (257/259) 97.2-99.9 98.4% 96.9-99.3
XY 508 99.1% (227/229) 96.9-99.9 98.9% (276/279) 96.9-99.8 99.0% 97.7-99.7
XXX, XXY,
XYY
Limited data of these more rare aneuploidies preclude performance calculations.

Μωσαϊκισμοί φυλετικών χρωμοσωμάτων δεν ανιχνεύονται με τη μέθοδο αυτή (επιπολασμός <0.3%).

Ο Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος verifi™ έχει επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα σε κλινικές μελέτες περισσότερων των 113.000 περιστατικών

Taneja et al. 2016

Αριθμός δειγμάτων 86.658
Μέσος χρόνος απάντησης (εργάσιμες ημέρες) 3.3
Τεχνικές ακυρώσεις 0.1%
Ανιχνεύθηκε ανευπλοειδία 2.2%
Υποψία ανευπλοειδίας 0.3%
Σύνολο παθολογικών αποτελεσμάτων 2.5%
Ψευδώς παθολογικά 0.12%
Ψευδώς φυσιολογικά 0.02%

 

Αναλυτική επικύρωση ανευπλοειδιών όλων των χρωμοσωμάτων

Ευαισθησία 95%CI Ειδικότητα 95%CI
Όλα τα χρωμοσώματα 98,70% 96,1% – 99,6% 99,95%  99,62% – 99,99%

The cohort was composed of samples for which high coverage sequencing data identified them as either affected by autosomal aneuploidy (N=189) or otherwise exhibiting normal diploidy (N=1330). The data for these samples were then analyzed at the normal level of sequencing coverage to establish the sensitivity and specificity of the improved algorithm.

Ο έλεγχος verifi® για Δίδυμες Κυήσεις

Ο έλεγχος ανευπλοειδιών σε δίδυμες κυήσεις παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις όπως τα χαμηλότερα επίπεδα DNA για κάθε έμβρυο προς ανάλυση. Αυξάνοντας την ευαισθησία και την ολική ικανότητα ανίχνευσης ανευπλοειδιών, ο έλεγχος verifi προσφέρεται τώρα και για τις δίδυμες κυήσεις!

Στις δίδυμες κυήσεις προσφέρεται μόνο ο βασικός έλεγχος και η παρουσία Y χρωμοσώματος. Ο έλεγχος verifi® εφαρμόζεται τόσο σε μονοζυγωτικές όσο και σε διζυγωτικές περιπτώσεις.

Έλεγχος Δίδυμης Κύησης — Βελτιστοποιημένος Αλγόριθμος Εκτίμησης Κινδύνου

Νέες εξελίξεις στην τεχνική και στη Βιοπληροφορική ανάλυση επιτρέπουν την αύξηση της ευαισθησίας και την ακρίβεια στην ανίχνευση ανευπλοειδιών.

Με τη χρήση ειδικού αλγορίθμου για την ανάλυση 115 περιστατικών δίδυμης κύησης, ο έλεγχος verifi® ανίχνευσε σωστά:

 • 3/3 περιπτώσεις με Τρισωμία 21 σε ένα από τα έμβρυα
 • 1/1 περίπτωση με Τρισωμία 18 και στα δύο έμβρυα (μονοζυγωτικά)
 • 91/91 περιπτώσεις με τουλάχιστον ένα άρρεν έμβρυο
 • Απουσία ψευδώς θετικών

Επεκτείνοντας τις δυνατότητες του αλγορίθμου SAFeR, ο έλεγχος verifi® μπορεί να αναλύσει δίδυμες κυήσεις χωρίς να αυξάνεται ο χρόνος απάντησης ή το κόστος.

Βιβλιογραφία

 1. Practice Bulletin No. 163: Screening for Fetal Aneuploidy. Obstet Gynecol. 2016;127(5):979-981.
 2. Gregg AR, Skotko BG, Benkendorf JL, et al. Noninvasive prenatal screening for fetal aneuploidy, 2016 update: a position statement of the American College of Medical Genetics and Genomics. Genet Med. 2016;18(10):1056-1065.
 3. Bianchi DW, Parker RL, Wentworth J, et al. DNA sequencing versus standard prenatal aneuploidy screening. N Engl J Med. 2014;370(9):799-808.
 4. Data calculation on file. Illumina, Inc. 2016.
 5. Gil MM, Quezada MS, Revello R, Akolekar R, Nicolaides KH. Analysis of cell-free DNA in maternal blood in screening for fetal aneuploidies: updated meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Mar;45(3):249-66.
 6. Norton ME, Jacobsson B, Swamy GK, et al. Cell-free DNA analysis for noninvasive examination of trisomy. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1589-97.
 7. Taneja PA, Snyder HL, de Feo E, et al. Noninvasive prenatal testing in the general obstetric population: clinical performance and counseling considerations in over 85 000 cases. Prenat Diagn. 2016;36(3):237-243.
 8. Futch T, Spinosa J, Bhatt S, de Feo E, Rava RP, Sehnert AJ. Initial clinical laboratory experience in noninvasive prenatal testing for fetal aneuploidy from maternal plasma DNA samples. Prenat Diagn. 2013 Jun;33(6):569-74.

 

Κατηγορία
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Τμήμα
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ιατρική ειδικότητα
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Απαιτούμενο δείγμα
Περιφερικό Αίμα (EDTA)
Ποσότητα
7-10 ml
Χρόνος επεξεργασίας
7-9 ημέρες
Τεχνολογία
Massive Parallel Sequencing