Ανίχνευση Ureaplasma urealyticum

Περιγραφή

Το Ureaplasma urealyticum είναι ένα βακτήριο που ανήκει στο είδος Mycoplasmataceae. Αποτελεί μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας υγιών ανδρών και γυναικών. Απαντάται σε περίπου 70% των ανθρώπων που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή. Μπορεί να προκαλέσει ασθένειες όπως ουρηθρήτιδα και στειρότητα. Το kit που χρησιμοποιούμε μπορεί να ανιχνεύσει επιπλέον και την παρουσία του συγγενούς βακτηρίου Ureaplasma parvum.

Ένα θραύσμα 187bp μιας επαναλαμβανόμενης περιοχής του γενώματος του Ureaplasma urealyticum πολλαπλασιάζεται με ειδικούς εκκινητές (primers). Το προϊόν της PCR αναλύεται με σημασμένους ανιχνευτές στα 640nm. Μέσω μιας σειράς από γνωστές συγκεντρώσεις Ureaplasma δημιουργείται πρότυπη καμπύλη ποσοτικοποίησης.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι ικανή να ανιχνεύσει 10 DNA αντίγραφα Ureaplasma. Το γραμμικό εύρος μέτρησης των DNA αντιγράφων του Ureaplasma urealyticum είναι απο 101 έως 106.