Πάνελ σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων (STD11)

Περιγραφή

Το STD Direct Flow Chip είναι ένα in vitro τεστ κατάλληλο για την ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων προερχόμενων από βακτήρια, παράσιτα και ιούς σε ποικιλία δειγμάτων όπως: ούρα, κυτταρολογικά υλικά σε thin prep, δειγματολήπτες (swab), σπέρμα ή από εκλουόμενο DNA.

Το kit χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πιθανής μόλυνσης από τους παρακάτω μικροοργανισμούς:

  • Chlamydia trachomatis
  • Neisseria gonorroeae
  • Mycoplasma genitalium
  • Trichomonas vaginalis
  • Haemophilus ducreyi
  • Mycoplasma hominis
  • Treponema pallidum
  • Ureaplasma urealyticum/parvum
  • Herpes simplex virus 1 και 2.

Για την ανίχνευση του DNA των παραπάνω μικροοργανισμών πραγματοποιείται απευθείας ενίσχυση γενετικού υλικού μέσω πολυπλεκτικής PCR αντίδρασης, ακολουθεί υβριδισμός των προϊόντων σε ειδικές μεμβράνες οι οποίες φέρουν DNA ανιχνευτές, ενώ τα παραγόμενα σήματα αναλύονται αυτόματα με χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού HybriSoft.

Η αναλυτική ευαισθησία της μεθόδυυ μετά από μια σειρά αραιώσεων σε πλασμιδιακό DNA γνωστής συγκέντρωσης έδειξε ότι όλοι οι παθογόνοι οργανισμοί είχαν όριο ανίχνευσης που κυμαίνεται από 50%-100% και από 1-50 αντίγραφα / αντίδραση. Ενδεικτικά η αναλυτική ευαισθησία για U. parvum, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, HSV1/2, M. hominis, H. ducreyi και C. trachomatis είναι 100% για 10 αντίγραφα παθογόνου / αντίδραση.