Ανίχνευση Κορονοϊού (SARS-CoV-2)

Οι Κορονοϊοί είναι θετικής αλύσου RNA ιοί, με τα πιο συχνά παθογόνα στελέχη για τον άνθρωπο τα 229Ε και NL63 της Άλφα ομάδας, καθώς και OC43 και HKU1 της Βήτα ομάδας που συνήθως προκαλούν το κοινό κρυολόγημα.

Περιγραφή

Ανίχνευση Κορονοϊού (SARS-CoV-2)

Ανίχνευση Κορονοϊού (SARS-CoV-2)

Ανίχνευση Κορονοϊού (SARS-CoV-2)

Γενικά:

Οι Κορονοϊοί είναι θετικής αλύσου RNA ιοί, με τα πιο συχνά παθογόνα στελέχη για τον άνθρωπο τα 229Ε και NL63 της Άλφα ομάδας, καθώς και OC43 και HKU1 της Βήτα ομάδας που συνήθως προκαλούν το κοινό κρυολόγημα. Ωστόσο η πανδημία το 2003 του ιού SARS-CoV με πάνω από 800 θανατηφόρα περιστατικά και η πανδημία του ιού MERS-CoV η οποία ξεκίνησε από την Αραβία έκανε τη συγκεκριμένη οικογένεια ιών γνωστή διεθνώς. Ο ιός SARS-CoV-2 είναι υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19.

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον νέο κορονοϊό μπορείτε να απευθυνθείτε και στη σελίδα του ΕΟΔΥ εδώ.

Μέθοδος:

Μοριακή ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 με την τεχνική της RT-Real Time PCR με το διαγνωστικό σύνολο RealAccurate Quadruplex SARS-CoV-2 PCR Kit (CE, IVD) της εταιρίας Pathofinder (The Netherlands). Aποτελεί την μέθοδο αναφοράς (gold standard).

Χαρακτηριστικά απόδοσης:

Με την συγκεκριμένη τεχνική είναι δυνατόν να ανιχνευθούν 10 αντίγραφα του ιικού γονιδιώματος ανά αντίδραση.

Κατάλληλα δείγματα:

Κλινικά δείγματα που λαμβάνονται από το κατώτερο αναπνευστικό αναμένεται να έχουν υψηλότερη διαγνωστική αξία από δείγματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) συνιστά να λαμβάνονται κλινικά δείγματα από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, όπως πτύελα, ενδοτραχειακές εκκρίσεις ή βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, όποτε αυτό είναι εφικτό. Εάν οι ασθενείς δεν εμφανίζουν συμπτώματα ή σημεία λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού ή εάν η λήψη δείγματος από το κατώτερο αναπνευστικό δεν είναι εφικτή, θα πρέπει να λαμβάνονται κλινικά δείγματα από το ανώτερο αναπνευστικό, όπως ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις ή συνδυασμός δειγμάτων ρινοφαρυγγικού και στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος. Ο ειδικός στυλεός και το σωληνάριο με το υλικό συντήρησης και μεταφοράς κλινικών δειγμάτων του αναπνευστικού για τον έλεγχο του 2019-nCoV , είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο για ιούς γρίπης.

Το κλινικό δείγμα στο υλικό μεταφοράς μπορεί να συντηρηθεί σε κοινό ψυγείο στη συντήρηση (+4C). Το δείγμα μπορεί να κρατηθεί στο ψυγείο το πολύ έως 3 ημέρες. Η μεταφορά του δείγματος γίνεται σε πάγο με τριπλή συσκευασία.

Αποτελέσματα:

To εργαστήριο δέχεται δείγματα από Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-15:00.

Αποτελέσματα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του δείγματος.

Στα δείγματα της Παρασκευής που θα φτάσουν μετά τις 14:00 θα γίνει έκλουση ιικού RNA, διατήρηση τους στους -80ο C, ενώ η ανίχνευση του 2019-nCoV θα ολοκληρωθεί την επόμενη εργάσιμη.

 

Οι δειγματοληψίες γίνονται κατ΄ οίκον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις γραμματείες μας, από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.