Πάνελ 3 αναπνευστικών ιών (Influenza A/B, SARS-CoV-2, RSV A/B)

Περιγραφή

Γενικά

Οι ιοί της γρίπης (Influenza A/B), οι νέοι κορονοϊοί (SARS-CoV-2) και οι αναπνευστικοί συγκυτιακοί ιοί (RSV A/B) δίνουν παρόμοια συμπτώματα, τουλάχιστον στην αρχή. Ο εντοπισμός της αιτίας της λοίμωξης είναι ουσιώδους σημασίας επειδή οι ειδικές θεραπείες για τις νόσους αυτές διαφέρουν.

Η KARYO, με την αξιοπιστία της RT-Real Time PCR, δίνει τη δυνατότητα για διάκριση μεταξύ αυτών των αναπνευστικών ιών με ένα γρήγορο και ιδιαίτερα αξιόπιστο τεστ.

Διακρίνει μεταξύ των

  • Ιών της Γρίπης (Influenza virus A/B)
  • Νέων Κορονοϊών (SARS-CoV-2)
  • Συγκυτιακών Ιών (RSV A/B)

Μέθοδος:

Αρχικά γίνεται απομόνωση ιικού RNA από το προς μελέτη υλικό και εν συνεχεία μεταγραφή του σε cDNA, ακολουθεί ενίσχυση διατηρημένων τμημάτων των παραπάνω ιών με τη χρήση κατάλληλου για διαγνωστικούς σκοπούς kit CE, IVD το οποίο περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένους εκκινητές και ιχνηθέτες σε θερμοκυκλοποιητή πραγματικού χρόνου Real Time PCR.

Χαρακτηριστικά απόδοσης:

Η ευαισθησία της αντίδρασης εξαρτάται από το προς εξέταση υλικό, σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται εσωτερικός ποιοτικός μάρτυρας που πιστοποιεί την εγκυρότητά του.

Κατάλληλα υλικά:

Βρογχοκυψελιδικό έκκριμα (BAL), υλικά αναρρόφησης, πτύελα, ρινοφαρρυγγικές ή στοματοφαρυγγικές αναρροφήσεις ή εκπλύματα και ρινοφαρυγγικά ή στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα.