Πάνελ 23 στελεχών αναπνευστικών ιών

Περιγραφή

Γενικά

Ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνει τη διάκριση μεταξύ 23 στελεχών των πιο κοινών αναπνευστικών ιών από ένα μόνο δείγμα. Τα στελέχη τα οποία ανιχνεύονται είναι τα παρακάτω:

 1. SARS-CoV-2
 2. Influenza A
 3. Influenza A H1N1 2009
 4. Influenza A H3
 5. Influenza B
 6. Human metapneumovirus
 7. RSV A
 8. RSV B
 9. Rhinovirus
 10. Enterovirus
 11. Human parainfluenza type 1
 12. Human parainfluenza type 2
 13. Human parainfluenza type 3
 14. Human parainfluenza type 4
 15. Adenovirus
 16. Bocavirus
 17. Human coronavirus 229E
 18. Human coronavirus HKU1
 19. Human coronavirus OC43
 20. Human coronavirus NL63
 21. Bordetella pertussis
 22. Bordetella parapertussis
 23. Mycoplasma pneumonie

Μέθοδος:

Αρχικά γίνεται απομόνωση ιικού RNA από το προς μελέτη υλικό και εν συνεχεία μεταγραφή του σε cDNA, ακολουθεί ενίσχυση διατηρημένων τμημάτων των παραπάνω ιών με τη χρήση κατάλληλου για διαγνωστικούς σκοπούς kit CE, IVD το οποίο περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένους εκκινητές και ιχνηθέτες σε θερμοκυκλοποιητή πραγματικού χρόνου Real Time PCR.

Χαρακτηριστικά απόδοσης:

Η ευαισθησία της αντίδρασης εξαρτάται από το προς εξέταση υλικό, σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται εσωτερικός ποιοτικός μάρτυρας που πιστοποιεί την εγκυρότητά του.

Κατάλληλα υλικά:

Βρογχοκυψελιδικό έκκριμα (BAL), υλικά αναρρόφησης, πτύελα, ρινοφαρρυγγικές ή στοματοφαρυγγικές αναρροφήσεις ή εκπλύματα και ρινοφαρυγγικά ή στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα.