Συντήξεις των γονιδίων NTRK 1/2/3

Περιγραφή

Ανίχνευση 109 συντήξεων των γονιδίων NTRK 1, NTRK 2 και NTRK 3 με την τεχνική RT- Real time PCR σε δείγμα καρκινικού ιστού εγκλεισμένο σε κύβο παραφίνης (FFPE) από όπου απομονώνεται RNA.

Τα γονίδια NTRK 1, 2 και 3 κωδικοποιούν κινάσες των υποδοχέων της τροπομυοσίνης (TRK) και ανήκουν στην οικογένεια των NTRK (νευροτροπικές κινάσες τροπομυοσίνης). Οι πρωτεΐνες NTRK, αφού ενωθούν με τον προσδέτη τους NGF, επιδρούν στη φωσφορυλίωση μορίων των μονοπατιών RAS/MAPK, PI3K/AKT, PLC-γ τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την κυτταρική διαφοροποίηση και στην ανάπτυξη ιδιοδεκτικών νευρώνων.

Μεταθέσεις μεταξύ των γονιδίων NTRK 1/2/3 έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία TRK πρωτεϊνών σύντηξης οι οποίες υπερ-εκφράζονται και ενεργούν ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του όγκου. NTRK συντήξεις έχουν βρεθεί με διαφορετική συχνότητα σε ποικίλους συμπαγείς όγκους ενηλίκων και παιδιών όπως στον καρκίνο του μαστού, στον ορθοκολικό καρκίνο, στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και στο γλοιοβλάστωμα. Ασθενείς θετικοί σε NTRK συντήξεις παρουσιάζουν υψηλή ανταπόκριση σε θεραπεία με TRK αναστολείς. Το Μάιο του 2019, ο FDA ενέκρινε τον πρώτο NTRK αναστολέα λαροτρεκτινίμπη (loratrectinib) για ασθενείς με συμπαγείς όγκους θετικούς σε NTRK συντήξεις.