Έλεγχος μεταλλάξεων NRAS

Περιγραφή

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια στον υποδοχέα του EGF (EGFR) έχουν αποτελεσματικότητα σε όγκους που χαρακτηρίζονται από απουσία ενεργοποιητικών μεταλλαγών στα γονίδια KRAS και NRAS.

Μέθοδος

Ο έλεγχος παρουσίας μεταλλαγών γίνεταιμε Real Time PCR (Polymerase Chain Reaction) με το σύστημα LightMix, χρησιμοποιώντας τον θερμοκυκλοποιητή πραγματικού χρόνου Cobas z 480 (Roche Diagnostics SA). Με τη μέθοδο αυτή ελέγχονται για μεταλλαγές τα παρακάτω κωδικόνια: Nras 12-13, 59-61, 117 και 146. Με τη μέθοδο LightMix kit ανιχνεύεται τουλάχιστον 1% μεταλλαγμένου DNA

Βιβλιογραφία

  1. Simple and sensitive detection of mutations in the ras proto-oncogenes using PNA-mediated clamping. Thiede, C., Bayerdorffer, E., Blasczyk, R., Wittig, B., Nar (1196) 24, 983-984.
  2. Peeters M, Oliner KS, Parker A, Siena S, Van Cutsem E, Huang J, Humblet Y, Van Laethem JL, André T, Wiezorek J, Reese D, Patterson SD. Massively parallel tumor multigene sequencing to evaluate response to panitumumab in a randomized phase III study of metastatic colorectal cancer. Clin Cancer Res. 2013 Apr 1;19(7):1902-12.