Λέμφωμα

Περιγραφή

Τα λεμφώματα είναι καρκίνοι του λεμφικού ιστού. Ταξινομούνται ανάλογα με την εμφάνιση τους, όταν τους βλέπουμε με μικροσκόπιο. Ο πιο συνηθισμένος τύπος λεμφώματος σε νέους ανθρώπους είναι η νόσος του Hodgkin. Όλοι οι άλλοι κακοήθεις όγκοι του λεμφικού ιστού είναι γνωστοί σαν λεμφώματα μη Hodgkin και διαφέρουν σημαντικά από τη νόσο του Hodgkin. Επιπλέον, διαφέρουν πολύ από τον έναν τύπο στον άλλο, ως προς τον τρόπο ανάπτυξης τους και την αντίδραση τους στη θεραπεία.

Παρεχόμενες εξετάσεις:

FISH (ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο)

  • IGH/BCL2 t(14;18) fusion
  • c-MYC (8q24) break
  • MYC-IGH t(8;14) fusion
  • BCL1/IGH t(11;14) fusion
  • CCND3/IGH t(6;14) fusion