Πλήρης Έλεγχος για Γυναίκες (Check Up)

Περιγραφή

Πλήρης έλεγχος για (check up) γυναίκες αναπαραγωγικής κυρίως ηλικίας.

Περιλαμβάνει τον βασικό έλεγχο όπου εξετάζονται κύριες λειτουργίες και όργανα και παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τα αποθέματα σιδήρου, βιταμινών και ορμονών.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • CPK
 • Λευκώματα
 • Αλβουμίνη
 • Σφαιρίνες
 • Χολερυθρίνη ολική
 • Χολερυθρίνη άμεση
 • Χολερυθρίνη έμμεση
 • Φερριτίνη
 • 25(ΟΗ)D3
 • TSH
 • Σίδηρος
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Φωσφόρος
 • ALP