Έλεγχος μεταλλάξεων EGFR

Περιγραφή

Το γονίδιο EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) κωδικοποιεί έναν υποδοχέα τυροσινικής κινάσης στην επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων. Η ενεργοποίηση του υποδοχέα συμμετέχει σε σημαντικές βιολογικές λειτουργίες όπως στον πολλαπλασιασμό, στην επιβίωση και στη διαφοροποίηση των κυττάρων. Μεταλλάξεις του γονιδίου EGFR προκαλούν συνεχόμενη και μη ελεγχόμενη ενεργοποίηση του υποδοχέα συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διαδικασία της ογκογένεσης. Διάφοροι τύποι καρκίνου έχουν συσχετιστεί με μεταλλάξεις του γονιδίου EGFR. Ειδικά στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), η συχνότητα εμφάνισης EGFR μεταλλάξεων κυμαίνεται από 10%-30%.

Η ανίχνευση μεταλλάξεων του EGFR αποτελεί προβλεπτικό δείκτη ανταπόκρισης σε στοχευμένες θεραπείες με αναστολείς EGFR τυροσινικής κινάσης (TKI), όπως το gefitinib και το erlotinib σε ασθενείς με NSCLC. Μεταλλάξεις που προβλέπουν την ανταπόκριση σε EGFR ΤΚΙ θεραπεία εντοπίζονται κυρίως στα εξώνια 18, 19, 20 και 21. Επιπρόσθετα ανιχνεύονται μεταλλάξεις που σχετίζονται με έλλειψη ανταπόκρισης στη στοχευμένη θεραπεία και αποτελούν τη πιο συχνή αιτία υποτροπής. Τέτοιες μεταλλάξεις αφορούν κυρίως τη μετάλλαξη p.T790M η οποία αποτελεί τον πιο συχνό μηχανισμό αντίστασης θεραπείας καθώς επίσης και ενθέσεις στο εξώνιο 20.

Μέθοδος

Η ανάλυση πραγματοποιείται σε παραφινοποιημένο ιστό με το πιστοποιημένο (CE-IVD) kit της εταιρίας Roche Diagnostics στο κλειστό σύστημα Cobas Z 480 Real Time PCR.  Η εξέταση έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση των παρακάτω μεταλλάξεων:

  • Εξώνιο 18: G719X (G719A, G719C και G719S)
  • Εξώνιο 19: ελλείψεις και σύνθετες μεταλλάξεις
  • Εξώνιο 20: S768I, T790M και ενθέσεις
  • Εξώνιο 21: L858R και L861Q

Η ευαισθησία της μεθόδου φτάνει τουλάχιστον σε συχνότητα μετάλλαξης 5% όταν χρησιμοποιείται η τυπική ποσότητα εισαγωγής DNA 50 ng ανά βύθισμα αντίδρασης.

Βιβλιογραφία

  1. Sharma SV, Bell DW, Settleman J, Haber DA. Epidermal growth factor receptor mutations in lung cancer. Nature Reviews Cancer. 2007;7:169-181.
  2. Pao W, Chmielecki J. Rational, biologically based treatment of EGFR-mutant non-small-cell lung cancer. Nat Rev Cancer. 2010;10:760-774.
  3. Zhou C, Wu Y-L, Chen G, et al. Erlotinib versus chemotherapy as first-line treatment for patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (OPTIMAL, CTONG-0802): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study. Lancet Onc. 2011; 12:735-742.