Ανεπάρκεια DPYD / Έλεγχος τοξικότητας σε 5FU

Περιγραφή

Η 5-φλουορο-ουρακίλη (5-FU) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο χημειοθεραπευτικό φάρμακο. Τα άτομα με χαμηλή δραστηριότητα του ενζύμου διυδρογενάση της διυδρόξυπυριμιδίνης (DPD) (3 με 5% των ασθενών) δεν μπορούν αποτελεσματικά να καταβολίσουν την 5-FU, και υπάρχει ο κίνδυνος να αναπτύξουν σοβαρές αιματολογικές, γαστρεντερικές ή νευρολογικές τοξικότητες. Η πιο συχνή μετάλλαξη που σχετίζεται με την ανεπάρκεια του ενζύμου είναι η IVS14 + 1 G>A, DPYD*2A. Ασθενείς με ομοζυγωτία της μετάλλαξης χαρακτηρίζονται από ολική ανεπάρκεια, ενώ η παρουσία της μετάλλαξης σε ετερόζυγη μορφή προκαλεί μερική έλλειψη.

Μέθοδος

Ο έλεγχος αφορά την ύπαρξη της μεταλλαγής IVS14+1 G>A στο γονίδιο DPD. Γίνεται εκλεκτικός πολλαπλασιασμός με PCR χρησιμοποιώντας ειδικούς primers για την ανίχνευση της μεταλλαγής IVS14+1 G>A (rs3918290) με την τεχνολογία LightSNiP της εταιρίας TibMolBiol σε αναλυτή cobas z 480.

Βιβλιογραφία

  1. Johnson MR, Diasio R (2001) Importance of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) deficiency in patients exhibiting toxicity following treatment with 5-fluorouracil. Adv Enzyme Regul 41:151–157.
  2. Ezzeldin H, Diasio R (2004) Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency, a pharmacogenetic syndrome associated with potentially life-threatening toxicity following 5-fluorouracil administration. Clin Colorectal Cancer 4:181–189.