Κατακερματισμός DNA σπέρματος (DFI)

Περιγραφή

Ο έλεγχος πραγματοποιείται στα πλαίσια διερεύνησης της ανδρικής υπογονιμότητας. Ο κατακερματισμός DNA σπέρματος (DFI) μας πληροφορεί για την ακεραιότητα και τη βλάβη του DNA (του γενετικού υλικού) του σπέρματος. Κατακερματισμός επιτελείται σε φυσιολογικά πλαίσια κατά την απόπτωση (τον θάνατο) των κυττάρων. Αποτελεί έναν δείκτη της ποιότητας του σπέρματος. Η παρουσία κατακερματισμού επιδρά στην επιτυχία της γονιμοποίησης, τόσο κατά τη φυσιολογική σύλληψη όσο και στην τεχνητή γονιμοποίηση καθώς επίσης μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές κατά την ανάπτυξη του εμβρύου. Στην περίπτωση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ο έλεγχος κατακερματισμού DNA σπέρματος αποτελεί έναν προγνωστικό δείκτη σχετικά με την επιτυχία της ενώ μας δίνει πληροφορίες για την τεχνική γονιμοποίησης με ενδοωπλασμική έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI).

Βιβλιογραφία

  1. Javier García-Ferreyra, Sperm DNA Fragmentation and Its Relation With Fertility, INTECH 2015