Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία

Περιγραφή

Η Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία (ΧΛΛ) είναι ο πιο συχνός τύπος λευχαιμίας των ενηλίκων.

Προσβάλλει κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ η εμφάνισή της σε άτομα κάτω των 40 ετών είναι σπάνια.

Η ΧΛΛ μπορεί να είναι ασυμπτωματική όταν εντοπίζεται σε πρώιμα στάδια, ωστόσο είναι συνήθως μη ιάσιμη.

Η ΧΛΛ αποτελεί μία μορφή καρκίνου ενός τύπου λευκών κυττάρων του αίματος, τα οποία ονομάζονται Β-λεμφοκύτταρα, που παράγονται στον μυελό των οστών και ευθύνονται για την παραγωγή αντισωμάτων, τα οποία με τη σειρά τους συμβάλλουν στην αντιμετώπιση λοιμώξεων του οργανισμού.

Η ΧΛΛ χαρακτηρίζεται από υπερβολική παραγωγή Β κυττάρων, τα οποία δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένα και επομένως δεν λειτουργούν φυσιολογικά, με αποτέλεσμα την εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς.

Με την πάροδο του χρόνου, τα παθολογικά Β κύτταρα πολλαπλασιάζονται και αντικαθιστούν τα υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος (τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά οξυγόνου και άλλων στοιχείων στο σώμα), τα λευκά κύτταρα και τα αιμοπετάλια (κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την πήξη του αίματος για την πρόληψη αιμορραγιών) τα οποία βρίσκονται στον μυελό των οστών.

Συνεπώς, οι ασθενείς με ΧΛΛ είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις, παρουσιάζουν αναιμίες και προβλήματα στην πήξη του αίματος (μώλωπες και αιμορραγίες).

Η ΧΛΛ χαρακτηρίζεται ως ανθεκτική όταν δεν παρουσιάζει ανταπόκριση στην αγωγή ή όταν η νόσος εξελίσσεται εντός έξι μηνών από το πέρας της τελευταίας αγωγής.

Μεταξύ 70 και 80% των ασθενών παρουσιάζει ΧΛΛ στα πρώιμα στάδια εξέλιξής της κατά τη διάγνωση, ωστόσο περίπου 30-50% των ασθενών αυτών παρουσιάζει επιθετική ΧΛΛ η οποία έχει υψηλό κίνδυνο ταχείας εξέλιξης της νόσου.

Παρεχόμενες εξετάσεις:

FISH

  • DLEU1 (13q14) deletion
  • CEP12
  • ATM (11q22) deletion
  • P53 (17p13) deletion

Άλλες επιλογές

  • c-MYC (8q24) break, deletion
  • SEC63 (6q21) deletion