Μεταλλαγές των BRAF/NRAS σε υγρή βιοψία

Περιγραφή

Μεταλλαγές των BRAF/NRAS σε υγρή βιοψία

Το BRAF/NRAS Mutation Test v2 (Roche Molecular Diagnostics), ανιχνεύει μεταλλαγές στα γονίδια BRAF και NRAS από το πλάσμα των ασθενών (υγρή βιοψία) ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό και από τον καρκινικό ιστό, εξαλείφοντας συχνούς περιορισμούς στον μοριακό έλεγχο όπως η ανάγκη για χειρουργική επέμβαση και η ανεπάρκεια υλικού. Με ξεκάθαρα αποτελέσματα, παρέχει στους κλινικούς αξιόπιστη πληροφορία για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Το BRAF/NRAS Mutation Test v2 (Roche Molecular Diagnostics) έρχεται με ένα νέο χαρακτηριστικό στο απαντητικό του, τον Ημιποσοτικό Δείκτη (Semi Quantitative Index ή SQI). Ο δείκτης αυτός αναπαριστά το ποσοστό εμφάνισης της μεταλλαγής στο υπό εξέταση δείγμα. Όταν ο έλεγχος γίνεται σε διαφορετικά χρονικά σημεία για τον ίδιο ασθενή, η τιμή του SQI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της πορείας της νόσου, μια επιλογή που δεν απαντάται σε κανέναν άλλο έλεγχο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Ο έλεγχος BRAF/NRAS Mutation Test v2 (Roche Molecular Diagnostics) ανιχνεύει 36 παθογόνες μεταλλαγές στα εξώνια 11 και 15 του γονιδίου BRAF και στα εξώνια 2,3 και 4 του NRAS στο πλάσμα ή στον καρκινικό ιστό του ασθενή
  • Ο έλεγχος BRAF/NRAS Mutation Test v2 (Roche Molecular Diagnostics) μπορεί να περαιωθεί σε λιγότερο από 4 ώρες από την απομόνωση
  • Ο έλεγχος του πλάσματος αποτελεί μία σημαντικά λιγότερο επεμβατική μέθοδο, προσπερνώντας τους περιορισμούς του ελέγχου σε κύβους παραφίνης
  • Το απαντητικό περιλαμβάνει τον δείκτη SQI, παρέχοντας πληροφορία για το κλάσμα της μεταλλαγής στο υπό έλεγχο δείγμα
  • Η ερμηνεία της απάντησης είναι αυτοματοποιημένη, παρέχοντας συνεπή, αντικειμενικά και αναπαράξιμα αποτελέσματα
  • Απαιτείται το ποσοστό του μεταλλαγμένου DNA στο δείγμα από τον κύβο παραφίνης (FFPE) να είναι ≥5%, ενώ στην περίπτωση του πλάσματος το όριο ανίχνευσης φτάνει το 0.6% των αντιγράφων (copies/ml)

Κατηγορία ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Τμήμα ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ιατρική ειδικότητα ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Απαιτούμενο δείγμα Κύβος Παραφίνης

Περιφερικό Αίμα (EDTA) Ποσότητα 3-5 τομές

Χρόνος επεξεργασίας 3-5 ημέρες

Γονίδια BRAF NRAS

Τεχνολογία Real-Time PCR