Ποσοτικοποίηση του BCR-ABL

Περιγραφή

Ποσοτικοποίηση του BCR-ABL

Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του υβριδικού μεταγράφου BCR-ABL (Philadelphia chromosome) επιτυγχάνεται με το πιστοποιημένο κατά CE-IVD διαγνωστικό σύνολο ipsogen BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR Kit.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο επιτυγχάνεται έκδοση αποτελεσμάτων στη διεθνή κλίμακα (IS), υψηλή πιστότητα και ευαισθησία στην ανίχνευση των υβριδικών μεταγράφων, καθώς και η ακριβής ποσοτικοποίηση της γονιδιακής έκφρασης.

Πιο αναλυτικά, το ipsogen BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR Kit έχει όριο ανίχνευσης (LOD) 0,0069, ενώ οι ειδικά προσαρμοσμένοι βαθμονομητές επιτρέπουν την ακριβή και επαναλήψιμη παρακολούθηση των ασθενών.

 

Απαιτούμενο δείγμα: Περιφερικό Αίμα (EDTA)

Τεχνολογία: RT-PCR