Προγεννητικός έλεγχος

Περιγραφή

Ο προγεννητικός έλεγχος είναι εξαιρετικά χρήσιμος σε γυναίκες που θα ήθελαν να μείνουν έγκυες καθώς ελέγχει όλα τα βασικά συστήματα του οργανισμού όπως π.χ. τους νεφρούς, το ήπαρ, τον μεταβολισμό των λιπών και του σακχάρου, τη λειτουργία του θυρεοειδή, την ύπαρξη των πιο κοινών γενετικά κληρονομούμενων ασθενειών, τα αποθέματα σιδήρου, την επάρκεια σε απαραίτητες βιταμίνες και τον έλεγχο σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • ABO Rhesus
 • Ηλεκτροφόρηση Hb
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό
 • SGOT
 • SGPT
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • B12
 • Φυλλικό οξύ
 • TSH
 • FT4
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Toxo IgG
 • Toxo IgM
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • HbsAg
 • HCV
 • HIV
 • VDRL
 • Καλλιέργεια κολπικού
 • Μυκόπλασμα
 • Ουρεόπλασμα
 • Χλαμύδια
 • ΔF508 – Έλεγχος κυστικής ίνωσης