Έλεγχος οστεοπόρωσης

Περιγραφή

Ο έλεγχος της οστεοπόρωσης περιλαμβάνει την μέτρηση της οστικής πυκνότητας και τον εργαστηριακό, αιματολογικό και ουρολογικό έλεγχο. Αυτές οι εξετάσεις αποτελούν την αιματολογική εικόνα των βιοχημικών δεικτών του οστικού μεταβολισμού.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Ηλεκτροφόρεση πρωτεϊνών
 • TSH
 • Παραθορμόνη
 • Ασβέστιο
 • Φωσφόρος
 • 25(ΟΗ)D3
 • Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 • Αλβουμίνη
 • CTX – telopeptides
 • Οστεοκαλσίνη
 • PINP