Έλεγχος θρομβοφιλίας

Περιγραφή

Θρομβοφιλία ονομάζεται η κατάσταση υπερπηκτικότητας του αίματος, η τάση δηλαδή του οργανισμού να κάνει πιο εύκολα θρόμβωση. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εμφάνιση της θρόμβωσης μπορεί να είναι γενετικοί (κληρονομούμενοι), επίκτητοι ή και περιβαλλοντικοί. Η θρόμβωση μπορεί να αφορά σε ένα ή περισσότερα επεισόδια αρτηριακής ή φλεβικής θρόμβωσης.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • ACA – Αντικαρδιολιπινικά IgG/IgM
 • Anti-β2 GPIA IgG/IgM
 • LAC
 • PT
 • aPTT
 • Ινωδογόνο
 • ΑΤΙΙΙ
 • PrC
 • PrS
 • APCR
 • Ομοκυστεΐνη ορού
 • THROMBO-4 (έλεγχος μεταλλαγών: Factor II (Prothrombin), FV Leiden, MTHFR C677T; A1298C)