Έλεγχος γονιμότητας

Περιγραφή

Έλεγχος για γυναίκες στη διαδικασία της τεκνοποίησης.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

  • FSH
  • LH
  • E2
  • ΑΜΗ
  • PRG
  • TSH
  • PRL