Έλεγχος αγωγής αντισύλληψης

Περιγραφή

Προληπτικός έλεγχος για γυναίκες που πρόκειται να ακολουθήσουν αγωγή αντισύλληψης.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • PT
 • APTT
 • Ινωδογόνο
 • APCR
 • THROMBO-4 (έλεγχος μεταλλαγών: Factor II (Prothrombin), FV Leiden, MTHFR C677T; A1298C)