Σας γνωρίζουμε ότι από 20-5-2021 η παραπομπή για το Mammaprint θα γίνεται υποχρεωτικά με την έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescription).

Ειδικότερα:

  • Οι ασθενείς/δικαιούχοι
    Προκειμένου να εκτελούν τις εξετάσεις θα πρέπει να έχουν παραπεμπτικό από το θεράποντα ιατρό τους το οποίο να έχει εκδοθεί μέσω του e-prescription. To παραπεμπτικό θα πρέπει να φέρει έγκριση από ελεγκτή ΕΟΠΥΥ με συνυποβολή της ιστολογικής έκθεσης.
    Επισημαίνεται ότι βάση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 22820 (ΦΕΚ Β’ 1673) υπουργικής απόφασης μέχρι 30-6-2021 δεν απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.
  • Οι γιατροί
    Οι ιατρικές ειδικότητες που δύναται να παραπέμπουν ηλεκτρονικά για τις εξετάσεις είναι οι ογκολόγοι παθολόγοι και οι γενικοί χειρουργοί ή οι γυναικολόγοι, με την προϋπόθεση να έχουν διενεργήσει το χειρουργείο στην ασθενή και να εργάζονται σε μονάδα ή κλινική μαστού. Επισημαίνεται ότι οι γενικοί χειρουργοί και οι γυναικολόγοι, προκειμένου να συνταγογραφήσουν στο e-prescription, θα πρέπει κατά την είσοδό τους στο σύστημα να επιλέξουν ως μονάδα συνταγογράφησης «Μονάδα Μαστού» («Κρατικό Νοσοκομείο-Μονάδα Μαστού» ή «Ιδιωτική Κλινική/Μονάδα Μαστού»). Το παραπεμπτικό θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού, καθώς και τη σφραγίδα του νοσοκομείου ή κλινικής στο οποίο βρίσκεται ο ιατρός.