Προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι η αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων καθώς και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον ασθενή και στον θεράποντα ιατρό.

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου είναι ενταγμένες σε διεθνή προγράμματα εξωτερικών ελέγχων και οργάνωσης εργαστηρίων μοριακής βιολογίας και γενετικής (UK NEQAS- UK National External Quality Assessment Schemes, CEQAS- Cytogenetic External Quality
Assessment Service, QCMD- Quality control for molecular diagnostics, EMQN European Molecular Genetics Quality Network).

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΣΥΔ για τα κλινικά εργαστήρια ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 και 17025:2005 (αρ.πιστ. 973 και 1127).

Τέλος η εταιρεία Κάρυο είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001:2015 από την Bureau de Veritas.

ISO 9001:2015

Bureau Veritas Πιστοποιήσεις KARYO

973-2 | 973-3

ΕΣΥΔ Πιστοποιήσεις KARYO

1127

ΕΣΥΔ Πιστοποιήσεις KARYO

ISO 27001

QCERT Πιστοποιήσεις 500x500px

Κυτταρογενετική

Μοριακή Γενετική