Ο Αντώνιος Αξαρλής είναι απόφοιτος Γ’ Λυκείου και της ιδιωτικής σχολής ΣΒΙΕ με ειδικότητα Β’ Αναισθησιολόγου.

Από το 2007 ασχολείται με τις πωλήσεις στον τομέα του φαρμάκου και στο τμήμα της ιατρικής ενημέρωσης στις εταιρείες FERRING HELLAS και ABBIMED.

Από το 2020 εργάζεται στην Κάρυο στο τμήμα ογκολογίας-αιματολογίας ως υπεύθυνος ανάπτυξης.