Η Μαρία Τσιαμήτα είναι απόφοιτος του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 2014 εργάζεται στην εταιρεία Κάρυο και έχει απασχοληθεί τόσο στο τμήμα κυτταρογενετικής όσο και στο τμήμα μοριακής βιολογίας εκτελώντας πληθώρα διαγνωστικών τεχνικών.