Η Λίνα Στόλιου είναι απόφοιτη της Γεωπονικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ειδίκευσης στη Ζωική παραγωγή.

Από το 2012 εντάχθηκε στο τμήμα πωλήσεων της εταιρείας Καρυο αρχικά, στον τομέα της Ογκολογίας και στη συνέχεια ως υπεύθυνη ανάπτυξης του τομέα γυναικολογίας στη Βόρεια Ελλάδα.