Η Κωνσταντίνα Χαντζοπούλου είναι απόφοιτη επαγγελματικού Λυκείου με την ειδικότητα ‘Πληροφορική και τεχνολογία Η/Υ’ και κάτοχος πτυχίου της σχολής με ειδίκευση ‘Αρχές προγραμματισμού στην γλώσσα Cobol’.

Από το 1992 απασχολείται στην γραμματειακή υποστήριξη ιδιωτικών ιατρείων, ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, εταιρειών ιατρικών αναλωσίμων και δημόσιων νοσοκομείων.

Από το 2018 εντάχθηκε στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών του Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου Κάρυο.