Κατερίνα Ζαφρανά
Επιστημονικά Υπεύθυνη KARYO Μητροπόλεως