Ελένη Λεϊλετζόγλου
KARYO Μητροπόλεως Τμήμα Μικροβιολογίας