Η Ειρήνη Ποιμενίδου (MSc) αποφοίτησε από το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης το 2014.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με τίτλο “Βίο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στην Διάγνωση και θεραπεία ασθενειών”.

Έχει μεγάλη εμπειρία σε αιμοληψίες και ευρεία γνώση εργαστηριακών τεχνικών.

Απασχολείται στην Κάρυο από το 2016 όπου εξειδικεύτηκε σε τεχνικές κυτταροκαλλιεργειών και προετοιμασίας δειγμάτων για καρυοτύπηση.

Διακατέχεται από πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα, εργατικότητα, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα αλλά και ανάληψης πρωτοβουλιών όταν αυτό απαιτείται.