Η Σία Αβραμίδου είναι απόφοιτος ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με ειδικότητα “Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων”.
Προσέφερε εθελοντική εργασία από το 1990-1994 ως παρασκευάστρια στο Εργαστήριο Κυτταρογενετικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στις τεχνικές των κυτταροκαλλιεργειών, στη ζωνοποίηση χρωμοσωμάτων και  στην ανάλυση καρυότυπου.
Εργάστηκε από το 1994-1998 σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο με αντικείμενο τις αιμοληψίες και τον καρυότυπο.
Από το 1998 έως το 2017 εργάστηκε σε ιδιωτικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ως υπεύθυνη οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος αιμοληψιών και σε συνεργασία με τους γενετιστές του κέντρου ασχολήθηκε με τη σύνθεση, την ανάλυση και την ανάγνωση καρυότυπου με χρήση του προγράμματος “IKAROS”.
Από τον Νοέμβριο του 2019 εργάζεται στην Κάρυο, στο τμήμα Κυτταρογενετικης.