Ο Γρηγόρης Τιμόλογος απέκτησε το Πτυχίο Βιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2000 και τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ιατρικής Επιστήμης (M.Med.Sc.) κλινικής εμβρυολογίας από το Πανεπιστήμιο του Nottingham.
Έχει πενταετή προϋπηρεσία ως Υπεύθυνος Προϊόντος στην Biochem Medical Diagnostics και είναι συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Κάρυο από την έναρξή της.